Details found: 10
Page 1 of 1
Records Per Page: 
  Id สังกัด จบทั้งหมด ศึกษาต่อ ม.4 ศึกษาต่อ ปวช. ศึกษาต่ออื่น ๆ ไม่ศึกษาต่อ หมายเหตุ  
1 สพป.ภูเก็ต 557 136 380 15 26  
2 สพม.14 1,848 1,425 182 241 0  
3 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 93 68 15 6 4  
4 เอกชน(สามัญ - ในระบบ) 791 486 271 19 15  
5 กศน.จังหวัดภูเก็ต 153 153 0 0 0  
6 สพป.ภูเก็ต 557 136 380 15 26  
7 สพม.14 1,848 1,425 182 241 0  
8 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 93 68 15 6 4  
9 เอกชน(สามัญ - ในระบบ) 791 486 271 19 15  
10 กศน.จังหวัดภูเก็ต 153 153 0 0 0