Details found: 8
Page 1 of 1
Records Per Page: 
  Id สังกัด นักเรียนจบทั้งหมด ศึกษาต่ออุดมศึกษา ศึกษาต่ออาชีวศึกษา ศึกษาต่ออื่น ๆ ไม่ศึกษาต่อ หมายเหตุ  
1 สพป.ภูเก็ต 18 18 0 0 0  
2 สพม.14 1,517 1,375 5 137 0  
3 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 36 6 0 4 26  
4 กศน.จังหวัดภูเก็ต 11 11 0 0 0  
5 สพป.ภูเก็ต 18 18 0 0 0  
6 สพม.14 1,517 1,375 5 137 0  
7 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 36 6 0 4 26  
8 กศน.จังหวัดภูเก็ต 11 11 0 0 0