Details found: 3
Page 1 of 1
Records Per Page: 
  Id สังกัด นักเรียนจบทั้งหมด ศึกษาต่อ ม.1 ศึกษาต่ออื่น ๆ ไม่ศึกษาต่อ หมายเหตุ  
1 สพป.ภูเก็ต 1,983 1,856 127 0  
2 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 94 73 21 0  
3 กศน.จังหวัดภูเก็ต 12 12 0 0