Details found: 12
Page 1 of 1
Records Per Page: 
  Id หน่วยงานต้นสังกัด จำนวนครู หมาเยหตุ  
1 สพป.ภูเก็ต 1,087  
2 สพม.14 649  
3 การศึกษาพิเศษ 108  
4 เอกชน(สามัญ - ในระบบ) 784  
5 เอกชน(นานาชาติ - ในระบบ) 214  
6 อาชีวศึกษา(จังหวัดภูเก็ต) 326  
7 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 905  
8 กศน.จังหวัดภูเก็ต 38  
9 ม.ราชภัฏภูเก็ต 386  
10 มอ.ภูเก็ต 389  
11 สาธิตราชภัฎภูเก็ต 35  
12 รวม 4,921