Details found: 11
Page 1 of 1
Records Per Page: 
  Id ต้นสังกัด จำนวนครู จำนวนนักเรียน สัดส่วน หมายเหตุ  
1 สพป.ภูเก็ต 1,087 19,076 1 : 18  
2 สพม.14 649 11,632 1 : 18  
3 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 108 1,329 1 : 12  
4 เอกชน(สามัญ - ในระบบ) 784 16,202 1 : 21  
5 เอกชน(นานาชาติ - ในระบบ) 214 1,145 1 : 5  
6 อาชีวศึกษา(จังหวัดภูเก็ต) 326 6,884 1 : 21  
7 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 905 20,910 1 : 23  
8 กศน.จังหวัดภูเก็ต 38 3,144 1 : 83  
9 ม.ราชภัฏภูเก็ต 386 9,394 1 : 24  
10 มอ.ภูเก็ต 389 3,168 1 : 8  
11 สาธิตราชภัฎภูเก็ต 35 497 1 : 14