แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลด้านการศึกษา จังหวัดภูเก็ต ปีการศึกษา 2563
: ดำเนินการโดย กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต โทร.076 211 428-9 ต่อ 16

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับแต่ละหน่วยงาน คลิกที่ลิงค์ด้านล้างนี้

01 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ดาวน์โหลด

02 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ดาวน์โหลด

03 - ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดภูเก็ต ดาวน์โหลด

04 - โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ดาวน์โหลด

05 - โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต ดาวน์โหลด

06 - ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลด

07 - โรงเรียนเอกชน ดาวน์โหลด

08 - การสำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต ดาวน์โหลด

09 - อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต ดาวน์โหลด

10 - มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง จังหวัดภูเก็ต ดาวน์โหลด

11 - มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ดาวน์โหลด
      - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

12 - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ดาวน์โหลด

หากมีข้อสงสัยในการกรอกข้อมูล โทรสอบถามได้ที่ 086 282 3943 (จิรวัฒน์) ได้ตลอดเวลา